ඇසළ පෙරහර සාර්ථක කරගැනීම උදෙසා රාජ්‍ය හා පුද්ගලික සමාගම් සිය දායකත්වය ලබා දීම

donation

2020 කන්ද උඩරට ඇසළ පෙරහර මංගල්ලය සාර්ථක කරගැනීම උදෙසා රාජ්‍ය ආයතන හා පුද්ගලික සමාගම් රැසක් සිය දායකත්වය අද(23) මෙසේ ලබාදෙනු ලැබුවා. ඒ ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ පැවති හමුවකදී ය. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාග, ඩයලොග් සමාගම, අලියා සිසිල් බීම සමාගම, සී /ස. ඞී. සැම්සන් සහ පුත‍්‍රයෝ සමාගම, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය, සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය, නෙස්ලේ ලංකා සමාගම, නෙත් එෆ්.එම්, සිංගර් ශ්‍රී ලංකා සමාගම, මැලිබන් සමාගම, මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව, ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව, ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගම, ෆොන්ටෙරා සමාගම, සංචාරක ප‍්‍රවර්ධන කාර්යාංශය හා ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම මේ වසරේ ඇසළ පෙරහර මංගල්ලය වෙනුවෙන් සිය බැති සිත් දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.Lot of meritorious sponsors from the government and private sector equally sponsored today 23rd, towards making the 2020 Kandy Esala Perahara Festival a successful event. This was done at a meeting held at the Sri Dalada Maligawa today. Sri Lanka Telecom PLC, Dialog, Elephant House, D Samson And Sons (Pvt) Ltd, National Lotteries Board, Development Lotteries Board, Nestle Lanka, Neth Fm, Singer Sri Lanka, Maliban Group, People’s Bank, Bank Of Ceylon, Sri Lanka Insurance Company, Laugfs Gas PLC, Fonterra, Sri Lanka Tourism Development Authority and Litro Gas Lanka are the meritorious sponsors of Kandy Esala Perahara this year

Share With

More to Explore

Kandy-Esala-Perahera

චාරිත්‍රානුකූලව සිදු කරන “වලියක් මංගල්ලය” 2022

ඇසළ පෙරහර මහා මංගල්ලය නිම වීමේන් පසු පුරාණ චාරිත්‍රානුකූලව සිදු කරන “වලියක් මංගල්ලය” ශාන්තිකර්මය මෙවරත් මහනුවර ශ්‍රී මහා විෂ්ණු දේවාල පරිශ්‍රයේ දී සිදු වූ අයුරු..

Read More »